Prenosive laboratorije

Italijanska kompanija MICROGATE  u svom portfoliu proizvoda ima dva integrisana rešenja, jedno za evaluaciju sportskih performansi, a drugu za praćenje rehabilitacije kod povreda. Oba sistema su prenosiva i sastoje se iz više uređaja koji komuniciraju međusobno.Imaju prilagođene izveštaje na osnovu unapred definisanih protokola, čime se značajno štedi vreme i poboljšava se upotrebljivost dobijenih podataka.