Prenosive laboratorije

Italijanska kompanija MICROGATE  u svom portfoliu proizvoda ima dva integrisana rešenja, jedno za evaluaciju sportskih performansi, a drugu za praćenje rehabilitacije kod povreda. Oba sistema su prenosiva i sastoje se iz više uređaja koji komuniciraju međusobno.Imaju prilagođene izveštaje na osnovu unapred definisanih protokola, čime se značajno štedi vreme i poboljšava se upotrebljivost dobijenih podataka.

Metabolička testiranja

Testiranje metabolizma tokom fizičkog vežbanja ima široku primenu u sportu i rekreaciji zbog velikog broja podataka koje generiše. Postoji više razloga za sprovođenje metaboličkih testiranja sportista, kao što su:

merenje submaksimalne i maksimalne potrošnje kiseonika tokom aerobnih aktivnosti,
ocena izdržljivosti i stepena adaptacije na trening namenjen poboljšanju performansi, i
praćenje vrste izvora energije (masti i/ili ugljeni hidrati) koji se koristi tokom vežbanje i treninga, što je posebno značajno kod programa redukcije telesne težine.

Procena telesnog sastava

Postoji mnogo različitih tehnika koje se mogu koristiti za procenu telesne kompozicije, od kojih svaka ima svoje dobre i loše strane. Navešćemo najčešće metode koji se koriste za procenu telesne kompozicije u vrhunskom sportu. Trenutno ne postoji način za direktno i adekvatno merenje telesne kompozicije kod živih ljudi; sve metode procene su predviđanja, čija tačnost varira u zavisnosti od karakteristika sportista i određenih metoda