Kategorija proizvoda

MOTORIčke sposobnosti

Od merenja mšićne jačine portabilnim i laboratorijskim dinamometrima, preko detaljne evaluacija komponenti brzine trčanja (kao što su brzina, ubrzanje, reakciono vreme), do merenja eksplozivne snage tipa skočnosti vrhunskim tenziometrijskim platformama, i biomehaničke evaluacije pokreta u razliičitim sportskim disciplinama i kretnim radnjama.

JAMAR RUČNI DINAMOMETAR Standard u testiranju snage stiska šake

Deo baterija FitnessGram, Eurofit i Alfafit

WITTY Sistemi za merenje vremena

Profesionalni sistemi za merenje vremena primenjivi na sve vrste treninga i testiranja.

OPTOJUMP Sistem za procenu performansi i motoričkih sposobnosti sportista

Procena eksplozivne snage, elastičnih komponenti kontrakcije, analiza držanja i tehnike izvođenja pokreta.

MONARK 894 E Ergometeri za Wingate testiranje

Dizajniran za visoke zahteve anaerobnih ispitivanja, za ispitivanje / merenje vršne snage i sprovođenje Vingate testa.

Witty SEM Test agilnosti

LED pametni indikatori za testiranje okretnosti.

KISTLER QUATRO JUMP 9290BD Tenziometrijska platforma

Portabl sistem za procenu performansi u sportu i rehabilitaciji.

CSMI HUMAC NORM Izokinetički sistem za testiranje i vežbanje

Sistem za merenje i poboljšanje performansi u kliničkim, trenažnim  i istraživačkm laboratorijama

 

OSTALE KATEGORIJE