PROCENA TELESNE KOMPOZICIJE

Još uvek nije razvijena metoda za direktno i adekvatno merenje strukture tela kod živih ljudi. Postoji mnogo različitih alata koji se mogu koristiti za procenu telesne kompozicije i svaki od njih ima svoje dobre i loše strane. Sve metode procene su predviđanja, čija tačnost varira u zavisnosti od niza faktora. Ovi faktori mogu ali ne moraju da uključuju: starost, pol, nutritivno stanje, status hidratacije, stručnost tehničara i preciznost tehnologije. Važno je razumeti  pretpostavke koje postoje u svakoj metodi procene telesnog sastava, jer pogrešna tumačenja mogu dovesti do netačnih rezultata.

Ovde su navedeni najčešće metode koji se koriste za procenu telesne kompozicije u vrhunskom sportu. 

Izvori: Slater et al. (2018). Athlete Considerations for Physique Measurement. In Best Practice Protocols for Physique Assessment in Sport (pp. 47-60). Springer, Singapore.
Larson-Meyer et al. (2018). Assessment of Nutrient Status in Athletes and the Need for Supplementation. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, pp.1-52.

Poređenje metoda

Najčešći (i najjednostavniji) metod za procenu telesne kompozicije kod sportista je merenje debljine kožnih nabora  pomoću para kalipera.  Neke od skupljih opcija su dvoenergetska apsorpciometriju rendgenskih zraka (DXA), pletizmografiju sa istiskivanjem vazduha (ADP) i podvodno merenje (UWW). Tehnike bioelektrične impedanse (BIA) i ultrazvuka (US) su pristupačnije, tehnološki napredne alternative.

Pre svega, neophodno je standardizovati neke od faktore, bez obzira na  metodu procene telesne strukture koja će biti primenjena. Neki od njih su: doba dana, prethodni unos hrane i tečnosti i vežbanje, telesna temperatura, stanje hidtacije i sadržaj gastrointestinalnog trakta.

Da bi se napravio pravi izbor, koja metoda procena najviše odgovara  specifičnim potrebama, potrebno je  uzeti u obzir sledeće faktore: troškove, sigurnost, prenosivost opreme, jednostavnost upotrebe, tačnost metode, pouzdanost, dostupnost, invazivnost, brzina sakupljanja podataka i tehnička zahtevnost.

COSMED BOD POD  je zlatni standard pouzdanosti analize telesnog sastava! Zasniva se na tehnologiji pletizmografije sa istiskivanjem vazduha (ADP). Ovaj uređaj se široko koristi u medicinskim istraživanjima, kliničkoj praksi, procenama sportskih performansi, zdravstvenim i wellness okruženjima širom sveta.

Kada je metoda BIA pravi izbor?

Metoda bioelektrične impedance (BIA) je pristupačna, tehnološki napredna alternativa. Ukoliko se koriste napredniji modeli uređaja brojne su prednosti korišćenja ove metode: prenosivost uređaja, brza, laku, ekonomična i neinvazivna analiza telesnog sastava.

Bodystat QuadScan 4000 je jedinstven uređaj za analizu strukture čitavog tela tela i pojedinih segmenata (trup, ekstremiteti), upotrebom višefrekvetne analize bioimpedance.

Odstupanje procena dobijenih BIA  metodom je u opsegu zmeđu 2-3% i 5-6%, u poređenju sa najtačnijim metodama procene i povećava se kod osoba sa višim procentom telesne masti.

Bez obzira na tehnologiju ili metodu koja se koristi, usvajanje standardizovanog pristupa je presudno za utvrđivanje validnih promena u telesnom sastavu. Posebno kod BIA, standardizacija ili kontrola nad što više relevantnih faktora je od suštinskog značaja za minimiziranje grešaka zbog ekstremnih efekata koje ovi mnogi različiti faktori (posebno hidratacija) mogu imati na rezultate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment