Od presudne je važnosti imati pouzdane i precizne alate za merenje mišićne snage kod opšte populacije i kliničkih pacijenata

BASELINE DINAMOMETAr

Zlatni standard za merenje snage mišića više od 40 godina!

Standard u testiranju snage stiska šake opšte i sportske populacije, deo baterija FitnessGram, Eurofit i Alfafit koji se koristi u osnovnim i srednjim školama za masovna, precizna i efikasna testiranja forme učenika.

Ako tražite jednostavno rešenje, tradicionalni hidraulični  Baseline ručni dinamometar sa analognom skalom je isplativo, univerzalno i pouzdano rešenje.

Pored linije Baseline dinamometara,  EXSYS u svojoj ponudi ima širok spektar različitih dinamometara ali i manuelnih i digitalnih goniometra koji se koriste za merenje ugla zglobova, važnih alata za procenu fizilke forme i napretka tokom terapije.

Meri izometrijsku mišićnu snagu

Ključni element fizičke forme kod dece i odraslih

Rutinski skrining funkcionalnih sposobnosti

Stisak šake je deo baterija EuroFIT, ALFA-Fit i FitnessGram

Procena postojanja mišićne slabosti

Korisno u programima rehabilitacije i fizikalne terapije

Najbolji pokazatelj napretka u lečenju

Dinamometrija se koristi i u prognozi kardioloških bolesnika

Korisnici

Nastavnici fizičkog vaspitanja
Lekari sportske i fizikalne medicine
Fizioterapeuti
Kondicioni i personalni treneri
Fitnes instruktori

Prednosti

Merenje snage stiska šake od 0 do 90 kg. Graničnik omogućava očitavanje najveće izmerene vrednosti nakon merenja. Ručica se lako podešava prema pet različitih veličina šake (0 - 5 cm).

Originalno pakovanje

Aparat je fabrički kalibrisan, uz godinu dana garancije (isključujući kalibraciju), sa kutijom za odlaganje, potvrdom o kalibraciji i kompletnim uputstvima za merenje jačine stiska šake i normativnim vrednostima.

Dodatni kompleti

Kompleti uključuju štipaljku za stisak prsta i goniometar. Ovi alati omogućavaju kompletnu funcionalnu evaluaciju šake. Izmerite jačinu stiska šake i obim pokreta vašeg pacijenta i pratite napredak tokom programa lečenja!