Izmerite maksimalnu potrošnju kiseonika i metabolizam na brz i jednostavan način

COSMED FITMATE PRO

Prvi desktop sistem za lako i precizno kardiorespiratorno testiranje!

Novi pristup pojednostavljenoj proceni metaboličkih odgovora tokom vežbanja i mirovanja. 

COSMED Fitmate PRO meri maksimalnu i submaksimalnu potrošnju kiseonika, stopu metabolizma u mirovanju i pruža dodatne funkcije poput izračunavanja srčane frekvencije (pulsa) rema trening zonama, programe upravljanja težinom i kompletno fitnes rešenje zasnovano na smernicama Američkog koledža za sportsku medicinu.

Svaki Fitmate Pro desktop uređaj je opremljen punjivom baterijom, velikim LCD ekranom i ugrađenim štampačem koji omogućava testiranje bez računara ili glavnog kabla za napajanje. Rezultati testiranja se smeštaju u internu memoriju i kasnije se mogu prebaciti na računar uz pomoć PC softvera koji dolazi uz uređaj.

Testiranje VO2max i brzine metabolizma

COSMED Fitmade Pro omogućava merenje maksimalne potrošnje kiseonika i anaerobnog praga

Validiran prema zlatnom standardu

Rezultati dobijeni na uređaju COSMED Fitmate u skladu su sa rezultatima laboratorijskih metoda testiranja

Autonomni rad sa integrisanim softverom

Bez potrebe za napajanjem i računarom, uz mogućnost priključivanja na računar tokom ili nakon testiranja

Univerzalno rešenje

Pristupačan, prenosiv, kompaktan uređaj, lak za upotrebu sa ugrađenim štampačem ​

Korisnici

Napredni fitnes instruktori
Kondicioni treneri
Lekari sportske medicine
Istraživači u oblasti sportskih nauka

Softverski paket

Ugrađeni softver pruža mogućnost upravljanja podacima izmerenim pomoću Fitmate PRO uređaja, kao i širi spektar dodatnih funkcija kao što su programiranje vežbanja i određivanje zona za trening HR-VO2.

Integracija

COSMED Fitmate Pro se može povezati sa nezavisnim uređajima radi veće funkcionalnosti, uključujući monitore aktivnosti, pulsne oksimetre i EKG sistem u mirovanju i tokom opterećenja.

Fitmate PRO komplet:

Fitmate PRO uređaj
RMR merač protoka ID18
VO2 merač protoka ID28
AC/DC adapter
USB kabl
Merna traka
O2 senzor
Termalni papir
Fitmate PC softver (CD-Rom)
Univerzalna V2 maska za lice (M)
Kapa za V2 masku
Traka za puls
Fitmate torba