Merenje bazalnog metabolizma
nikad nije bilo lakše

COSMED Fitmate

Naučno utemeljeno desktop rešenje za preciznu i brzu indirektnu kalorimetriju

Potrebno je samo nekoliko minuta za merenje energetskih potreba u stanju mirovanja i za definisanje plana ishrane na osnovu energetskog bilansa. COSMED Fitmate omogućava upravljanje i rezultatima drugih merenja, kao što su procena telesnog sastava, antropometrija, itd.

COSMED Fitmate meri potrošnju kiseonika u uslovima mirovanja i poseduje tačnost ekvivalentnu konvencionalnim sistemima koji imaju senzore za O2 i CO2. Ovaj portabilni uređaj istovremeno omogućava jednostavniji postupak ispitivanja, bez kalibracije sa bocama za gas i zagrevanja uređaja.

Svaki COSMED Fitmate uređaj je opremljen punjivom baterijom, velikim LCD ekranom i ugrađenim štampačem koji omogućava testiranje bez računara ili glavnog kabla za napajanje. Rezultati testiranja se smeštaju u internu memoriju i kasnije se mogu prebaciti na računar uz pomoć softvera koji dolazi uz uređaj.

Idealno rešenje za merenje metabolizma

Jednostavno i efikasno praćenje metabolizma u stanju mirovanja uz pomoć merenja potrošnje kiseonika

Autonomni rad sa integrisanim softverom

Bez potrebe za napajanjem i računarom, uz mogućnost priključivanja na računar tokom ili nakon testiranja

Tačan i pouzdan senzor kiseonika

Sadrži linearni elektrohemijski GFC senzor; životni vek senzora do 18 meseci, jednostavna zamena

Individualizovano testiranje

Testovi se mogu izvoditi sa višenamenskim maskama za lice ili uz upotrebu usnika i antibakterijskh filtera

Validirana prema zlatnom standardu

Rezultati dobijeni na uređaju COSMED Fitmate u skladu su sa rezultatima laboratorijskih metoda testiranj

Korisnici

Nutricionisti
Istraživači u oblasti metabolizma
Lekari medicine sporta
Specijalisti endokrinologije i metabolizma
Napredni fitnes treneri

Softverski paket

COSMED Fitmate pruža mogućnost upravljanja podacima izmerenim pomoću uređaja, a poseduje i širi spektar dodatnih funkcija kao što su procena energetskog bilansa, izrada plana ishrane, programiranje vežbanja putem ACSM aplikacije.

Integracija

COSMED Fitmate se može povezati sa nezavisnim uređajima radi veće funkcionalnosti, uključujući monitore aktivnosti, pulsne oksimetre i EKG sistem u mirovanju i tokom opterećenja.

Fitmate komplet:

Fitmate uređaj
RMR merač protoka ID18
AC/DC adapter
USB kabl
O2 senzor
Termalni papir
Gumeni pisak (5 kom)
Fitmate PC softcer (CD-Rom)
Torba