Precizna evaluacija je ključ uspešnog lečenja kičme!

IDIAG M360

Precizno skeniranje kičmenog stuba bez zračenja

Određuje regionalne kičmene posturalne uglove u frontalnoj i sagitalnoj ravni. Zatim, pokretljivost svakog kičmenog segmenta tokom fleksije, ekstenzije i lateralne fleksije.

Inteligentni algoritam izračunava podatke u vezi sa relativnim položajem tela pršljenova torakalne i lumbalne kičme, uzimajući u obzir lokalnu zakrivljenost (kifozu ili lordozu). Kao konačan rezultat, dobija se precizna pokretljivost kičmenog stuba i tela pršljenova. Segmentna hipo- i hiper-pokretljivost, pa čak i nestabilnost mogu se utvrditi, uz pomoć integrisanog Matthias-ovog testa.

Dve verzije Idiag M360 odgovaraju svakom zahtevu:

1. IDIAG M360 pro

Pouzdana osnova za ciljane tretmane.

U Pro verziji se ispituju regionalna i segmentna poravnanja kičmenog stuba i vrednosti pokretljivosti.

Funkcije:

  • Preporuke za terapiju i vežbanje
  • Detaljna analiza podataka (Expert Mode)
  • Segmentarna ugaona analiza
  • Planer vežbi

Područja primene: istraživanje, rehabilitacija, medicinski i hirurški skrining pre i posle intervencije, edukacija

2. IDIAG M360 checkup

Prvi korak ka zdravom leđima.

Ispitivanje posturalnih osobenosti kičmenog stuba sa istom preciznošću kao i Pro verzija; pregled ne uključuje vrednosti držanja / pokretljivosti pojedinačnih kičmenih segmenata.

Funkcije:

  • Unapred definisani pregledi (Idiag Spine Check)    
  • Pojednostavljena analiza podataka (Idiag Spine Score)
  • Regionalna ugaona analiza
  • Planer treninga

Područja primene: medicinski i fitnes centri, skrining testiranja.

Švajcarski tačna spinalna goniometrija

Precizni podaci o geometriji kičmenog stuba

Visoka preciznost i pouzdanost

Rezultati ispitivanja uporedivi sa rendgenom

Dijagnostika neophodna za tretman kičme

Držanje kičmenog stuba, pokretljivost i stabilnost

Zdravstveno bezbedan pregled

Može se koristiti više puta bez izlaganja zračenju

Dijagnostika i procena

Individualna procena kičme za ciljane terapije

Praćenje terapije

Precizni podaci, jednostavna i lako razumljiva grafika

Prevencija

Identifikovanje mogućih posturalnih deformiteta, praćenje trendova tokom vremena. Stvaranje relevantnih kliničkih podataka za razvoj uspešnih terapija.

Korisnici

Fizijatri
Lekari opšte medicine i ortopedije
Fizioterapeuti
Medicinski i fitnes centri
Lekari sportske medicine
Zdravstveni menadžment

Softver

Informacije se bežično prenose na vaš računar. Jednostavna i lako razumljiva grafika za prikaz napretka tokom lečenja. Softver neograničenog trajanja, bez potrebe za obnavljanem licence. Nadogradnja je besplatna za nove kupce tokom prve godine, a nakon toga bez obaveze uz nisku cenu. Nova vizuelna rešenja prikaza podataka se kontinuirano unaprešuju. Kupcima se nudi besplatna podrška za brzi početak upotrebe sistema Idiag M360.