Stara Pireli reklama kaže:
snaga bez kontrole nije ništa

OPTOJUMP

Optički merni sistem za merenje vremena provedenog u vazduhu i kontakta sa podlogom tokom serije skokova sa visokom tačnošću

OPTOJUMP softver omogućava dobijanje niza parametara povezanih sa performansama sportista u različitim obrascima kretanja, sa maksimalnom tačnošću i u realnom vremenu. 

Sistem se sastoji od prijemnika i predajnika u vidu uzdužnih ploča. Svaka sadrži LED diode koje su u neprekidnoj komunikaciji putem IC zraka. Sistem otkriva sve prekide u komunikaciji između ploča i meri trajanje prekida.  

Zahvaljujući minijaturnim kamerama koje se mogu postaviti po želji, moguće je snimanje izvršenih testova, savršeno ih sinhronizujući sa merenim rezultatima. To omogućava unakrsnu proveru podataka i slika, uz detaljnu video analizu koja se čuva u bazi podataka. Na osnovu analize, moguće je upoređivanje performansi različitih sportista ili istog sportiste u različitim vremenskim intervalima.

Interfejs kojim se upravlja Optojump Next sistemom integriše podatke o sportistima, izabrane testove i rezultate testova. U odeljku “Rezultati” moguće je u bilo kom trenutku preuzeti prethodno realizovane testove. Video zapisi se sinhronizuju sa numeričkim i grafički podacima, što omogućava precizno utvrđivanje svih elemenata motoričke radnje. Brzina video zapisa može se podesiti na opcije „kadar po kadar“ ili statičnu sliku.

OptoJump je pogodan za transport i terenski rad. Jednostavan je za instalaciju: potrebno je postaviti ploče na tlo i povezati prijemnik sa računarom putem USB kabla. Maksimalno rastojanje između ploča je 6 m a nisu potrebni kablovi za povezivanje. Ispravno poravnanje sistema signalizira zelena lampica, a ukoliko ploče nisu paralelne ili ako je neprikladna podloga, zasijaće crvena lampica.

Integrisana analiza motorike

Procena eksplozivne snage, elastičnih komponenti kontrakcije i tolerancije sportiste na različite vrste napora; analiza držanja i tehniku izvođenja pokreta

Modularna konfiguracija

Omogućava pojedinačnu ili objedinjenu evaluaciju hodanja, trčanja i procenu složenih vežbi i pokreta

Dvodimenzionalna konfiguracija

Najnaprednija konfiguracija koja omogućava sve vrste ispitivanja

OptoJump na traci za trčanje

OptoJump je prva prenosiva motorička mini- laboratorija za analizu hoda i trčanja u realnom vremenu

Primena OPTOJUMP Next sistema omogućava:

(a) procenu performansi i motoričkih sposobnosti sportiste
(b) brzo otkrivanje nedostataka i merenje tolerancije na različita radna opterećenja,
(c) razvijanje prilagođenog treninga na osnovu rezultata testa,
(d) periodične provere rezultata treninga,
(e) kreiranje baze podataka sportista,
(f) evaluaciju sportista nakon povrede, radi adekvatne rehabilitacije,
(g) bolju motivaciju sportiste dajući im opipljiv dokaz o postignutom napretku,
(h) olakšano čuvanje i interpretaciju rezultata testova,
(i) objektivnu procenu oi identifikaciju talenata u sportu.

Korisnici

Sportski treneri
Treneri mlađih kategroija
Kondicioni treneri
Istraživači u oblasti sportskih nauka

Softver

Interfejs kojim se upravlja Optojump Next sistemom integriše podatke o sportistima, izabrane testove i rezultate testova.

Transport i instalacija

OptoJump je pogodan za transport i terenski rad. Jednostavan je za instalaciju.

Optojump Next komplet

Optojump Next ploča predajnika Optojump Next ploča prijemnika
USB A+B kabl
Optojump Next adapter
Veb-kamera za Optojump Next
Stalak za veb-kameru
Produživi USB kabl
Optojump Next Softver
USB Flash Drive sa uputstvima, video- i pdf- materijalima
Torba