Nivo VO2max je najbolji pokazatelj aerobne izdržljivosti i kardiorespiratorne forme kod svih populacija, od sedentarnih osoba do vrhunskih sportista

VO2 MASTER Pro

Jedinstveni portabilni sistem za merenje potrošnje kiseonika, metabolički trening i analizu performansi bilo gde i bilo kada!

VO2 Master je prvi svetski mikro-portabilni VO2 monitor koji pouzdano, precizno i jednostavno omogućava vrhunska testiranja i trening. Sastoji se iz kompaktnog sistema koji se nosi na licu u vidu maske i sadrži senzor za kiseonik, sondu za merenje protoka vazduha, kao i senzor za temperaturu i vazdušni pritisak. Rezultati se očitavaju u realnom vremenu na vašem tabletu ili mobilnom telefonu.
 
Aerodinamični dizajn odgovara konturama lica, omogućavajući direktnu analizu izdahnutog vazduha na precizan i ponovljiv način. Kvalitet galvanskog senzora za kiseonik odgovara najvišim standardima u oblasti funkcionalne dijagnostike.
 
VO2 Master Pro je moguće putem aplikacije VO2 Master Manager sinhronizovati sa drugim uređajima poput monitora srčane frekvencije, ergometrima ili NIRS monitorima potrošnje kiseonika u skeletnim mišićima.
 
VO2 Master Manager aplikacija omogućava izbor različitih testovnih protokola, poput merenja potrošnje metabolizma u mirovanju, progresivnih testova ili intervalnog treninga. Posebna pogodnost VO2 Master sistema odnosi se na sposobnost integrisane analize glavnih fizioloških determinanti sportske forme putem testa  5-1-5.

Meri VO2max i brzinu metabolizma u miru

Idealan za testiranje aerobne forme i metabolizma u terenskim uslovima, fitnes kabinetima i teretanama, laboratorijama i ordinacijama

Ključni alat za metabolički trening!

Nošenje VO2 Master Pro tokom vežbanja omogućava direktno i precizno praćenje koji se izvori energije (masti i/ili ugljeni hidrati) koriste tokom treninga, što je posebno značajno za vežbanje namenjeno redukciji telesne težine

Portabilan sistem bez premca

Sa težinom od svega 200 grama, bez dodatnih kablova i creva, omogućava punu slobodu pokreta u svim terenskim uslovima tokom testiranja i treninga

Spreman za rad odmah!

Automatska kalibracija bez kontrolne gasne smeše

Rezultati u skladu sa zlatnim standardom

VO2 Master Pro je validiran prema testiranjima na laboratorijskim metaboličkim sistemima najviše klase

Optimalna sanitacija

Lako izmenjivi HEPA filteri za različite korisnike omogućavaju testiranje i treniranje velikog broja ispitanika bezbedno i brzo

Korisnici

Napredni fitnes instruktori
Kondicioni i personalni treneri
Istraživači u oblasti fiziologije sporta
Sportski lekari
Masovna testiranja u sportu
Nastavnici dijagnostike u sportu i fitnesu

Vodič za testove i automatski izveštaji

Besplatna aplikacija za mobilni telefon sa izborom različitih protokola testiranja. Jednostavan softver za analizu dobijenih rezultata i automatizovana izrada izveštaja testiranja u PDF formatu

Karakteristike aparata

Preciznost merenja VO2: +/-5% Preciznost merenja protoka: +/-3% Ospeg merenja protoka (Ve): RMR = 3 to 25 LPM | Tokom vežbanja = 40 to 220 LPM Trajanje baterije: 8 h sa jednom AAA baterijom Težina: 320 g (200 g + 120 g maska) Dimenzije: 124 mm x 88 mm x 47 mm Kalibracija: automatska

Održavanje

Rezultati dobijeni upotrebom VO2 Mastera su pouzdani ukoliko se uređaj redovno održava, uz predviđenu zamenu senzora jednom godišnje. Redovna kalibracija jednom godišnje garancija je preciznih podataka tokom dugoročnog korišćenja uređaja.