Merenje brzine trčanja i obavljanja drugih motoričkih zadataka nikad nije bilo preciznije i lakše!

WITTY KIT

Mobilni sistem za merenje vremena!

Witty sistem (Microgate) je namenjen najzahtevnijim uslovima merenja vremena tokom sportskog treninga i testiranja.

Sistem sadrži različite unapred konfigurisane testova koji se koriste u kondicionoj pripremi (npr. pojedinačni i grupni testovi, sprint, deonice, test izdržljivosti, RSA testovi). Witty kit omogućava svakom treneru da definiše testove prilagođene za određeni sport.

Witty memoriše sva vremena zabeležena tokom testiranja, koja se zatim mogu obraditi i analzirati u softveru Witty Manager, čija je prevashodna namena prikazivanje rang lista, grafikona, istorije rezultata itd .

Fotoćelije Witty sitema su izuzetno pouzdane, zahvaljujući integrisanom sistemu prenosa, sa dometom od 150 metara, Prikupljeni podaci se beleže sa maksimalnom preciznošću (± 0,4 hiljaditih delova sekundi), čak i uslovima otežanog prenosa signala. Witty tajmer daljinski prepoznaje šifru svaje fotoćelije, tako da korisnik može lako podestit tip i vrstu signala: start, stop i međuvremena motoričkog zadatka.

Witty sistem je moguće koristiti i sa dvostrukim fotoćelijama postavljenim jedna na drugoj, kako bi istovremeni prekid snopa obe fotoćelije generisao signal. Ovim se omogućava da se snop prekida grudnim košem a ne rukom sportiste. Moguće je dodati neograničen broj fotoćelija što omogućava beleženje više međuvremena.

Witty kit se može koristiti i u kombinaciji sa Optojump Next sistemom, gde se fotoćelije mogu jednostavno podesiti i koristiti za pokretanje i zaustavljanje Optojump modularnog sistema, kao i za snimanje međuvremena tokom testova trčanja.

Primenjiv za sve vrste treninga i testiranja

Od kondicionog treninga do merenja tokom takmičenja

Integrisan veliki vroj testova

Šatl testovi, pojedinačni i vezani sprint, izdržljivost itd.

Praktičan i lak za upotrebu

Kompaktne veličine, portabilan i inovativnog dizajna

Tačnost veća od hiljaditog dela sekunde

Izuzetna preciznost veća od sličnih sistema

Brz prenos podataka na računar

USB interfejs omogućava momentalni transfer

Više frekvencija prenosa

Kvalitetan i robustan signal

Vodootporan autonomni sistem

Može se koristiti i po kiši, baterija kapaciteta 10 h

Kompatibilan sa Optojump Next sistemom

Za napredna merenja eksplozivnosti i motorike

Korisnici

Kondicioni i personalni treneri
Istraživači u oblasti sportske nauke
Masovna testiranja u sportu

Witty Manager

Glavne funkcije su mu upravljanje ličnim podacima sportista, upravljanje startnom listom, kreiranje prilagođenih testova, preuzimanje podataka sa sistema i prikazivanje rezultata u odgovarajućim tabelama i grafikonima.

Mogućnost nadogradnje

Witty sistem ima više opcija za dodavanje fotoćelija u poligonu trčanja, startnih pločica, LED displeja, pokazivača pravca itd.

Witty sistem:

1 Witty tajmer
2 bežične fotoćelije
2 reflektora
4 teleskopska tripoda
1 punjač baterije
4 USB kabl
1 postavljeni ranac
1 Witty Manager softver